> >
 
Masz już konto:
Login:
Hasło:

Katalog stron

Anspira - bramki VOIP
 

REGULAMIN

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników MojeCV.com w ramach Kreatora CV, serwis MojeCV.com informuje, że:

  • dane osobowe udostępnione przez użytkownika w ramach Kreatora CV MojeCV.com nie będą wykorzystywane na cele marketingowe MojeCV.com, ani nie będą podlegały przekazaniu innym podmiotom,
  • wyłacznym celem zbierania danych osobowych jest stworzenie CV użytkownika i jego przechowywanie przy wykorzystaniu zasobów informatycznych serwisu MojeCV.com;
  • użytkownikowi udostępniajacemu dane osobowe przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
  • udostępnienie przez użytkownika w ramach Kreatora CV danych osobowych jest dobrowolne.
  •  
    Copyright © 2005-2018 MojeCV.com